Görüntülenen Link: Ana Sayfa » hayvan resimleri

Kefal

Kefal Kefaller iri pullu, uzun ve dolgun gövdeli, sürü halinde dolaşan gümüşsü renkte balıklardır. Tropik ve ılıman bölge denizlerinin kıyıya çok yakın sularında görülürler. Sazangillerin birkaç türü de bu balıklarla akraba olmadıkları...

Kedi

Kedi Bildiğimiz evcil kediler aslan, kaplan, pars ve jaguar gibi yırtıcı hayvanlarla aynı familyadandır. Bu türün kendi içinde çaprazlanmasıyla değişik kedi soyları elde edilmiştir. Ayrıca Avustralya dışındaki tropik ve ılıman bölgelerde...

Keçi

Keçi Atası bayağı dağ keçisi olan evcil keçi, ilk evcilleştirilen geviş getiren hayvandır. Evcil keçilerin çok eski dönemlerden beri etinden ve sütünden yararlanılmış, postu işlenip dericilikte kullanılmış, geliştirilen bazı yumuşak...

Kaz

Kaz Kazlar akrabaları olan ördeklerden daha iri ve güçlü kuşlardır. Ayrıca boyunları da daha uzundur ve sesleri kornayı andırır. Ördekler kadar suya bağlı bir yaşam sürmezler. Dişi ve erkek birbirine benzerse de erkekler genellikle...

Kartal

Kartal Kartal iriği, yırtıcılığı, görkemli görünüşü ve kusursuz güzelliğini sergilemek istercesine havada döne döne süzülüşü nedeniyle, eskiden beri kuşların kralı sayılmıştır. Sayısız söylenceye konu olan kartallar gücün...

Kaşıkçıkuşu

Kaşıkçıkuşu Kaşıkçıkuşu adını çok uzun, ucu iyice yassılaşlmış yayvan gagasından alır. Bu gagasını kullanarak çamurları karıştırır, küçük balıkları, solucanları ve kabukluları avlar. Kaşıkcı kuşları akrabaları...

Karınca

Karınca Karıncalar örgütlü topluluklar halinde yaşayan ilginç böceklerdir. Yaklaşık 14 bin türünün bulunduğu sanılmaktadır. Yeryüzünün pek çok yerinde görülmekle birlikte, sıcak iklimlerde daha yaygındırlar. Bazı karınca türleri...

Karga

Karga Kargalar kalın ve kaba sesleri, koyu boz ya da parlak siyah tüyleriyle tanınan kuşlardır. Corvus cinsini oluşturan bu kuşların 40’a yakın türü vardır. En irilerinden bir kaç karga türü kuzgun adıyla tanınınır. Kargagillerin...

Karıncayiyen

Karıncayiyen Başka bir gezegenden gelmiş yaratık izlenimi veren karıncayiyenler gerçekte Yenidünya’ya özgü memeli hayvanlardır. Adlarının çağrıştırdığı gibi karınca ve termitlerle beslenirler. Başları uzun, burunları hortum...
© 2012 Hayvan Bakımı – Hayvanlar Alemi · MakalelerYorumlar